เซลาร์ (Selar)

ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่มาพร้อมอุปกรณ์ IoT และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับติดตามการผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ และdkiคำนวณคาร์บอนเครดิตผ่านกระดานแสดงผลบน Web application และระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

ชิล ชิล (Chill Chill)

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิของคุณด้วยอุปกรณ์ IoT และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ที่มีกระดานแสดงผลสถานะการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และระบบแจ้งเตือนอย่างแม่นยำเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ

พิกอิท (pHixit)

หมดกังวลเรื่องการควบคุมค่า pH ของน้ำ หรือสารเคมีต่าง ๆ อาทิเช่น กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก ด้วยซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสุดล้ำ ที่สามารถติดตามค่ากรดเบสได้แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ IoT เกรดอุตสาหกรรม ที่วัดค่าได้แม่นยำในทุกสภาพแวดล้อม

ไฮท์โด (HighDO)

ไร้ปัญหาความยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการด้วยระบบกระดานแสดงผลบนซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ระบบการแจ้งเตือนแบบรายงาน และอุปกรณ์ IoT เกรดอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เซ็นเซอร์วัดความขุ่น หรือเซ็นเซอร์วัดค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้ในทุก ๆ สภาพแวดล้อม

แอร์ลาร์ (Airlar)

ทุกการวัดคุณภาพอากาศจะง่ายขึ้น ด้วยการติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าฝุ่น PM2.5, ซัลเฟอร์, ไนโตรเจน และสารอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศได้อย่างแม่นยำ และถูกต้องผ่านระบบซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม และการแจ้งเตือนใน LINE Notify

เรดาร์ (Radar)

หมดทุกความผิดพลาดในการรวบรวม และติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ด้วยเซนเซอร์วัดสภาพอากาศ ที่ครอบคลุมทั้งการวัดปริมาณน้ำฝน ทิศทางลม ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ ที่จะนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม และส่งแจ้งเตือนในรูปแบบรายงาน