รุ่นเทโพ (Tepo)

Develop Board SaiJai LoRa JRII รุ่นเทโพ (Tepo)